สถิติทั่วไป - ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
4 ชั่วโมงและ 25 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
57 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
57 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 9 posts (16%)
  9 am
 • 7 posts (12%)
  10 am
 • 7 posts (12%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 3 posts (5%)
  1 pm
 • 17 posts (30%)
  2 pm
 • 6 posts (11%)
  3 pm
 • 8 posts (14%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

งานบริหารงานทั่วไป
43 posts of the member's 57 posts (75.44%)
43
งานการเงิน
9 posts of the member's 57 posts (15.79%)
9
งานยุทธศาสตร์
2 posts of the member's 57 posts (3.51%)
2
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
1 posts of the member's 57 posts (1.75%)
1
รพ.สต.นาคาย
1 posts of the member's 57 posts (1.75%)
1
วาระประชุมประจำเดือน
1 posts of the member's 57 posts (1.75%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
งานบริหารงานทั่วไป
43 posts of the board's 47 posts (91.49%)
91.49%
งานการเงิน
9 posts of the board's 47 posts (19.15%)
19.15%
วาระประชุมประจำเดือน
1 posts of the board's 33 posts (3.03%)
3.03%
รพ.สต.นาคาย
1 posts of the board's 47 posts (2.13%)
2.13%
งานยุทธศาสตร์
2 posts of the board's 125 posts (1.60%)
1.60%