:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม ::

.:| กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค |:. => งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม) => ข้อความที่เริ่มโดย: ภัทรจิตร ที่ กรกฎาคม 09, 2020, 02:52:54 PM

หัวข้อ: ผลการตรวจ fittest สำโรง ปี 63
เริ่มหัวข้อโดย: ภัทรจิตร ที่ กรกฎาคม 09, 2020, 02:52:54 PM
positive 6 ราย