ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน มีนาคม ...
เมื่อ มีนาคม 10, 2020, 09:23:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเส...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 11:09:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

37 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่่งโอที และเยี่ยมบ้า...
เมื่อ มีนาคม 25, 2020, 02:24:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

33 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเปื...
เมื่อ มกราคม 24, 2020, 10:49:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน การมอบอำนาจให้สาธารณสุขอ...
เมื่อ เมษายน 07, 2020, 03:47:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

115 กระทู้
113 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงาน 400+0110 รง5 เ...
เมื่อ มีนาคม 30, 2020, 12:33:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนต.ค.61คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 09:40:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

29 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ส่งรายงานค่า HI เดือนมีน...
เมื่อ มีนาคม 15, 2019, 10:15:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

196 กระทู้
188 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนมี.ค.63 จิ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2020, 10:41:59 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ส่งรายงานอัลตร้าซาวด์ตับ...
เมื่อ เมษายน 09, 2020, 11:34:46 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

1,253 กระทู้
632 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อรอุมา
ใน Re: ส่ง 506 1 รายค่ะ รพ....
เมื่อ เมษายน 08, 2020, 08:26:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

47 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน มี.ค.63 จ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2020, 11:04:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

56 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ม.ค. 63 จ...
เมื่อ มกราคม 23, 2020, 02:39:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

44 กระทู้
44 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดื...
เมื่อ มีนาคม 31, 2020, 01:49:25 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน แบ็กอัพเจ9เมย63
เมื่อ เมษายน 09, 2020, 05:53:44 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

32 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน 43แฟ้ม1มค-30มิย61 แก้ไขk...
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2018, 05:30:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

74 กระทู้
74 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ltc
เมื่อ มีนาคม 31, 2020, 10:24:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน การเงิน
เมื่อ มกราคม 13, 2020, 02:07:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน Gl ธ.ค.62 จิกเทิง
เมื่อ มกราคม 13, 2020, 09:46:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน แบกอัพตั้งแต่31กค62-19กพ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2020, 05:36:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

28 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน 113
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:24:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน เอกสาร
เมื่อ สิงหาคม 09, 2019, 09:58:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน GLกพ.
เมื่อ มีนาคม 19, 2020, 04:32:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3,184 กระทู้ ใน 2,552 หัวข้อ โดย 31 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
กระทู้ล่าสุด: "113" ( วันนี้ เวลา 12:24:04 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

7 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 11. ออนไลน์มากที่สุด: 171 (มีนาคม 19, 2020, 02:50:49 AM)