ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน มกราคม 2...
เมื่อ มกราคม 10, 2019, 05:02:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเส...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 11:09:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ มกราคม 09, 2019, 11:38:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

20 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเป...
เมื่อ ธันวาคม 21, 2018, 11:56:04 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน แผนการเงินการคลัง อำเภอต...
เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2018, 10:56:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

66 กระทู้
66 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน Rangking 2562
เมื่อ มกราคม 09, 2019, 03:50:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนต.ค.61คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 09:40:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

28 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ม.ค. 62 จ...
เมื่อ มกราคม 22, 2019, 11:57:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

133 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเดือน รพสต นาค...
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 01:49:18 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ส่งใบรายงานผลการดำเนินงา...
เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2018, 11:57:24 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

524 กระทู้
264 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน รายงาน 506 รพ.สต.หนองกุง...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:57:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

27 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน รายงานเดือนเลี้ยงลูกด้วย...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2018, 10:42:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

37 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ธ.ค 61 จิ...
เมื่อ ธันวาคม 21, 2018, 11:54:27 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทย รพ....
เมื่อ มกราคม 05, 2019, 09:36:04 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน Backup jhcisจิกเทิง
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 04:51:32 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

32 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน 43แฟ้ม1มค-30มิย61 แก้ไขk...
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2018, 05:30:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน งบต้นงวดใหม่
เมื่อ ธันวาคม 04, 2018, 02:05:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน แผน62
เมื่อ ตุลาคม 19, 2018, 04:19:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ปิดงบ 2561
เมื่อ พฤศจิกายน 12, 2018, 09:58:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน GL62แก้ไขตัดลูกหนี้19ธค6...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 09:57:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน ปกส.
เมื่อ มกราคม 04, 2019, 02:07:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน GL62
เมื่อ ธันวาคม 14, 2018, 05:54:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน BK_03757_14/01/2561
เมื่อ มกราคม 14, 2019, 05:21:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

1,496 กระทู้ ใน 1,227 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
กระทู้ล่าสุด: "รายงาน 506 รพ.สต.หนองกุง..." ( วันนี้ เวลา 09:57:50 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

14 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 21. ออนไลน์มากที่สุด: 80 (พฤศจิกายน 12, 2018, 10:01:44 AM)