ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

35 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน มกราคม 2...
เมื่อ มกราคม 08, 2021, 09:34:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเส...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 11:09:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

48 กระทู้
48 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ ธันวาคม 22, 2020, 01:34:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

38 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเปื...
เมื่อ กันยายน 09, 2020, 11:01:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน ชมรมจริยธรรม องค์กรแห่งค...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2020, 01:55:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

50 กระทู้
50 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งแต่งตั้ง จนท และหั...
เมื่อ มกราคม 05, 2021, 12:23:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

125 กระทู้
123 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงาน 400+0110 รง5 +...
เมื่อ ตุลาคม 26, 2020, 10:52:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนต.ค.61คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 09:40:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

30 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน พ.ค.63 จิ...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2020, 10:59:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

206 กระทู้
198 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ส่งรายงานเดือน ธ.ค. 2563
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:28:20 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ผลการตรวจ fittest สำโรง ...
เมื่อ กรกฎาคม 09, 2020, 02:52:54 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

1,763 กระทู้
891 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อรอุมา
ใน Re: รายงาน 506 รพ.สต.หนอ...
เมื่อ มกราคม 20, 2021, 09:37:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

52 กระทู้
52 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ส.ค.63 จิ...
เมื่อ กันยายน 09, 2020, 11:00:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

56 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ม.ค. 63 จ...
เมื่อ มกราคม 23, 2020, 02:39:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

49 กระทู้
49 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่งงานแพทย์แผนไทยพฤศจิกา...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2020, 08:28:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เฟื่องฟ้า คนคำหว้า
ใน backup15/01/2564
เมื่อ มกราคม 15, 2021, 06:26:50 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

41 กระทู้
41 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน 43 แฟ้มดอนพันชาด
เมื่อ ธันวาคม 03, 2020, 05:07:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

96 กระทู้
96 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน โปรแกรม GL เดือนธันวาคม ...
เมื่อ มกราคม 14, 2021, 10:05:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ขออนุมัติจ่ายค่าสาธารณูป...
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2020, 12:10:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

27 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ปริ้น
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2020, 11:21:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

37 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน แบกอัพEclaim
เมื่อ มกราคม 19, 2021, 01:02:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

50 กระทู้
50 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน Id
เมื่อ มกราคม 14, 2021, 03:53:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

34 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ปรับแต่งตารางอีเครม
เมื่อ ธันวาคม 07, 2020, 02:50:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lalita
ใน ปิดงบ 63
เมื่อ ตุลาคม 08, 2020, 03:46:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4,203 กระทู้ ใน 3,320 หัวข้อ โดย 32 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: เฟื่องฟ้า คนคำหว้า
กระทู้ล่าสุด: "Re: รายงาน 506 รพ.สต.หนอ..." ( มกราคม 20, 2021, 09:37:21 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

5 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 6. ออนไลน์มากที่สุด: 171 (มีนาคม 19, 2020, 02:50:49 AM)