ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน ธันวาคม ...
เมื่อ ธันวาคม 06, 2018, 10:19:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tanapon
ใน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดร...
เมื่อ มีนาคม 12, 2018, 11:15:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:50:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเป...
เมื่อ พฤศจิกายน 30, 2018, 09:28:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน แผนการเงินการคลัง อำเภอต...
เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2018, 10:56:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

62 กระทู้
62 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน รายละเอียดเอกสาร คก 100 ...
เมื่อ ธันวาคม 14, 2018, 02:58:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนต.ค.61คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 09:40:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

27 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Chadarat Puramapat
ใน ส่ง ค่า HI CI รพ.สต.คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2018, 09:58:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

127 กระทู้
119 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือน พ.ย.61 คำ...
เมื่อ ธันวาคม 13, 2018, 03:09:28 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ส่งใบรายงานผลการดำเนินงา...
เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2018, 11:57:24 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

454 กระทู้
228 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่ง 506 2 รายค่ะ รพ.สต.จ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:13:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน พ.ย.. 61 ...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2018, 10:50:02 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนพ.ย.61 คำห...
เมื่อ ธันวาคม 13, 2018, 03:18:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทยเดือ...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2018, 02:15:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ส่งข้อมูล back up
เมื่อ วันนี้ เวลา 05:11:14 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

32 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน 43แฟ้ม1มค-30มิย61 แก้ไขk...
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2018, 05:30:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

26 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน งบต้นงวดใหม่
เมื่อ ธันวาคม 04, 2018, 02:05:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน แผน62
เมื่อ ตุลาคม 19, 2018, 04:19:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ปิดงบ 2561
เมื่อ พฤศจิกายน 12, 2018, 09:58:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ทะเบียนครุภัณฑ์/สรุปยาปร...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2018, 11:26:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ใบส่งมอบ
เมื่อ ธันวาคม 06, 2018, 10:56:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน GL62
เมื่อ ธันวาคม 14, 2018, 05:54:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lalita
ใน ข้อมูลประชุมโซน1-รพ.สต.ค...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2018, 10:15:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

1,371 กระทู้ ใน 1,136 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
กระทู้ล่าสุด: "ส่งข้อมูล back up" ( วันนี้ เวลา 05:11:14 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

16 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 24. ออนไลน์มากที่สุด: 80 (พฤศจิกายน 12, 2018, 10:01:44 AM)